top of page

Pirkšanas nosacījumi

Iegādājoties produktus mājaslapā www.nightartstudio.lv Tu automātiski piekrīti noteikumiem un nosacījumiem, kas aprakstīti zemāk, tādēļ mēs iesakām pirms iepirkšanās rūpīgi izlasīt noteikumus.

Maksājumi

Šīs mājaslapas maksājuma sistēmu nodrošina pakalpojumu sniedzējs: Stripe, Inc.

Apmaksai vari izmantot: VISA, Mastercard, Maestro, V Pay vai bankas pārskaitījumu.

 

Visas cenas norādītas Eiro ar iekļautu pievienotās vērtības (PVN) nodokli.

Pirkumi

Lai iegādātos produktus www.nightartstudio.lv Tev ir jāaizpilda personīgā un maksāšanai nepieciešamā informācija, lai varam sastādīt rēķinu. Kad Tavs pasūtījums ir noformēts, Tu saņemsi apstiprinošu e-pastu. Ja Tev ir kādi jautājumi, droši raksti mums ziņu info@nightartstudio.lv

Piegāde

Visi produkti tiek sūtīti no Balviem (Latvija) un tos var piegādāt jebkurā pasaules valstī. Sūtīšanas izmaksas tiks aprēķinātas pirms pasūtījuma apmaksas. 

Latvijas robežās piedāvājam izmantot Omniva un DPD pakomāta pakalpojumus. Ārpus Latvijas robežām - Latvijas pasta pakalpojumus ar sūtījumu izsekošanas iespējām.

NightART studio komanda rūpīgi iesaiņojam produktus kastēs, pakās un aploksnēs, lai nodrošinātu, ka sūtījums nonāks perfektā stāvoklī līdz tā saņēmējam.

Tālāk norādītās vadlīnijas un termiņi ir aptuveni un nevar tikt uzskatīti par garantiju noteiktajā laikā.

Piegādes ilgums: 

  • Latvijā: 2-7 darba dienas (sūtot caur DPD vai Omniva pakomātu)

  • Eiropas Savienības valstīs: 7-14 darba dienas (sūtot caur Latvijas Pasts)

  • ārpus Eiropas Savienības: 2-4 darba nedēļas (sūtot caur Latvijas Pasts)

 

Lūdzu, ņem vērā, ka sūtot produktus ārpus Eiropas, pasūtījumiem būs jāiet cauri muitas kontrolei - tas nav iekļauts aptuvenajā piegādes laikā. Kā arī muitas nodoklis, kas tiks piemērots ārpus Latvijas, pircējam ir jāsedz pašam.

 

Visiem pasūtījumiem virs 80 eiro mēs nodrošinām bezmaksas piegādi uz jebkuru DPD vai OMNIVA pakomātu visā Latvijas teritorijā.

Preču atgriezšana, apmaiņa un atteikuma tiesības

Klienta, ir tiesības atteikties no iegādātajām precēm 14 dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, atgriežot tās atpakaļ tādā veidā, kā tās tika saņemtas. Precēm jābūt nelietotām un nesabojātām, un sūtījumam jāpievieno izdrukāts pasūtījuma apstiprinājums. Atpakaļsūtīšanas izmaksas sedz klients.

Ja vēlaties atgriezt pasūtījumu, lūdzu, sazinies ar mums Instagram @nightartstudio.lv vai e-pastā info@nightartstudio.lv, iekļaujot pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslu.

NightART studio dos norādījumus par produktu atgriešanu. Lūgums, ņemt vērā, ka izdevumus par sūtījuma atgriešanu sedz klients. Kad NightART studio saņems Jūsu atgriezto produktu, tad 14 dienu laikā tiks atgriezta pirkuma summa uz Jūsu norādīto kontu.

PERSONALIZĒTUS IZSTRĀDĀJUMUS (ar Jūsu izvelētiem uzrakstiem) atpakaļ nepieņemam. 

Sūdzības

NightART studio darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas patērētāju tiesību aktu pamatnostādnēm un likumiem.

Sūdzības var iesniegt saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Tas nozīmē, ka klients var  iesniegt sūdzību par produkta defektiem, kas radušies 24 mēnešu laikā pēc iegādes. Tomēr tas neattiecas uz defektiem, bojājumiem vai nodilumu, ko izraisa nepareiza lietošana, apkopes trūkums vai ikdienas nolietošanas pazīmes. Saistībā ar sūdzībām, defektiem vai preču nepiegādāšanu, lūdzu, sazinieties ar mums: info@nightartstudio.lv.

Drošība

Visa saziņa starp mūsu maksājumu sistēmu un kartes turētāju tiek veikta izmantojot šifru, un nevienai nesankcionētai personai nav piekļuve datiem, kas tiek apmainīti pirkuma laikā. Jūsu personīgā kontaktinformācija ir 100% konfidenciāla un netiks izpausta nevienai trešajai personai.

Muitas nodoklis un PVN

Ja NightART studio produkti tiek pasūtīti uz Eiropas Savienības valstīm, pircejs maksā Latvijas Pievienotās vērtības nodokli (PVN).  Šajā nodoklī neietilpst muitas nodokļu apmaksa saskaņā ar brīvās preču aprites noteikumiem, tādēļ pasūtījumam var tikt piemēroti vietējie nodokļi un nodevas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas var izraisīt sūtījuma aizkavēšanos un sadārdzināšanos.

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA “NightART studio”, reģ.nr. 40203296164, juridiskā adrese: "Verpuļeva 264", Verpuļeva, Balvu pag., Balvu nov., LV-4501 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko www.nightartstudio.lv iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

 

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu. (NB! Nepieciešams papildināt, ja personas dati tiek apkopoti arī citā veidā, piemēram, papīra formā).

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

 

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds

3.1.2. Dzimšanas datums

3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)

3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).

3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;

4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt  iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienesu info@nightartstudio.lv.

 

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

 

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.nightartstudio.lv.

bottom of page